فایل های پوستر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | 
فایل های پوسترهای موجود در اولین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا
ردیف نام نویسنده عنوان PDF
1 ساسان تالانه ارتباط پلی مورفیسم ژنRACDMS   با بروز بیماری عروق کرونری قلبی در استان اردبیل
2 پریسا عابدی ایلخچی نقش عفونت های میکروبیال در شیوع آترواسکلروزیس
3 فاطمه محمدی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با ریسک ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی
4 فائزه پرچمی نقش N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide(NT-proBNP) در تشخیص کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو
5 حسین کتولی نژاد بررسی تاثیر مواد روان گردان بر بیماری های  قلبی
6 محمدحسن صالح نژاد بررسی تأثیر مارکرهای پپتیدی برافزایش بقای بیماران با سندرم حاد کرونری
7 علیرضا صادقی آیا فعالیت بدنی می تواند با نارسایی قلبی ارتباط مثبت داشته باشد؟
8 حانیه جوکار هنری محبوب اما خطرناک: تاتو کردن و بیماریهای عفونی قلب
9 مهری علی اصغرپور هموسیستئین و اثر تجویز  فولیک اسید  روی بیماری های قلبی عروقی
 
10 الناز عابدینی مشاهده یک نمونه بسیار نادر ازرابدومیوما در قلب جنین در شهر سامسون: گزارش موردی
 
11 علی ملکی افزایش کاذب سطح CK-MB به بالاتر از سطح CK توتال در یک بیمار مشکوک به اینفارکتوس میوکارد حاد: یک گزارش مورد
12 سیده سارا حسنی بررسی و مقایسه ی دو تکنیک توموگرافی انسجام نوری و تکنیک توموگرافی کامپیوتری در آنژیوگرافی عروق کرونری
 
13 زهرا میرشکار جدا سازی آسپرژیلوس فومیگاتوس های مقاوم به آزول از خاک محیط های آموزشی و درمانی گرگان در سال 1396
 
14 کامیار امین بررسی تغیرا ت سطح سرمی تروپونین قلبی، متعاقب آنژیوگرافی بدون عارضه عروق کرونر
 
15 مهدی حسام مروری بر تأثیر پرفشاری ششی در ایجاد فیبریلاسیون دهلیزی
 
16 محمدحسن صالح نژاد بررسی ارتباط بین مارکر اندوتلین 1 و نارسایی قلبی
 
17 عطیه خسروی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشریشیا کلی ادراری در مراجعین به بیمارستان های استان تهران درنیمه دوم سال 1396
 
18 هادی حدادی بررسی مروری واکنش‌پذیری قلب در برابر فعالیت‌های بدنی
 
19 فرزاد دست آویز بررسی میکروRNA های خارج سلولی در پیش آگهی و تشخیص بیماری های قلبی-عروقی
 
20 مائده فکری بررسی تأثیر برخی عوامل ژنتیکی در بیماری های قلب و عروق
 
21 طیبه شکیبا دستگردی
 
بررسی علایم آزمایشگاهی درنوزادان مبتلا به سپسیس دربیمارستان شهید بهشتی اصفهان درسال 97-96
 
22 ابتهاج پیشوا مقاسیه اثرضد باکتری  پربیوتیک های ماستهای سنتی و کارخانه ای استان اصفهان بروی اشرشیا کلی عامل عفونتهای ادراری
 
23 محمدعلی افشاری
 
اندوکاردیت قارچی و ارتباط آن با نوع و میزان اسپورهای قارچ در اتاق عمل
 
24 فاطمه محمدی
 
بررسی شیوع عوامل باکتریال جداشده از عفونت های مجاری ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در شهر تهران
 
25 سمانه باصری آیا miRNAs می توانند در پیشگیری از بیماریهای قلبی –عروقی نقش داشته باشند؟
 
26 آزاده تیمورزاده
 بابلی
 
بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده ای در بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده
 به مراکز درمانی شهر یزد
27 مونا کلماه بررسی  نقش عفونت های باکتریایی درتشدید اندوکاردیت قلبی
 
28 مونا کلماه بررسی نقش بیوفیلم ها بر تشدید بیماری های قلب وعروق
 
29 مونا کلماه بررسی نقش باکتری استرپتوکوکوس ویریدانس در ایجاد بیماری اندوکاردیت باکتریال تحت حاد
 
30 ساسان تالانه بررسی ارتباط پلی مورفیسم  T759G  ژن نیتریک اکساید سنتتاز اندوتلیال با بروز بیماری عروق کرونری قلب
 
31 ساسان تالانه بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن SMD509  ژن CD62L در بیماران مبتلا به عروق کرونری قلب
 
32 ساسان تالانه بررسی ارتباط پلی مورفیسمA46G   گیرنده ژن MGN28  با بروز بیماری عروق کرونر روی قلب
 
33 ساسان تالانه بررسی اثر داروی دوکسوروبیسین بر میزان بیان ژن BCL2 در بیماران عروق کرونری قلب
 
34 دکتر دردی قوجق مقایسه ارزش اندازه گیری کو پپتین سرم  برای تشخیص انفارکتوس قلبی با سایر مار کرها ی موجود
 
35 فریبا رضایی فخرنژاد نشانگرهای بیوشیمیایی ( بیومارکرها) برای بیماریهای قلبی- عروقی
 
36 عطیه خسروی بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس و سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیمارستان های تهران در
نیمه دوم سال 1396
 
37 سمیرا والی پور بررسی فراوانی والگوی مقاومت ضد میکروبی باکتری های گرم منفی جدا شده در ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان اشرفی اصفهانی تهران در نیمه اول سال 1397
 
38 Parvaneh Afshar Fungal endocarditis: Case Reports
 
39 Naghmeh Gholipour Heart defects, Intellectual disability and Autistic features Findings Associated with the 15q11.2 Microdeletion Syndrome: A Case Report
 
40 سید احسان اسدی نقش گلوکز هوا در عفونتهای باکتریایی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه.
 
41 فاطمه مهرآور بررسی شیوع سرویسیت و عوامل موثر بر آن در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شاهرود در سال 1395
 
42 آزاده علی عرب
 
نقش سولفید هیدروژن در بیماری های قلبی عروقی
 
43 آزاده علی عرب
 
نقش میکرو RNA ها در شناسایی و تشخیص بیماری های قلبی عروقی
 
44 Seyed Ehsan Enderami Generation of cardiac cells from human induced pluripotent stem cells on PLLA/PVA nanofiber scaffold
45 مریم حاجیلری آخرین یافته ها در مورد نقش lncRNA های موثر در بیماری های قلبی عروقی
 
46 Zakieh Rostamzadeh Investigation of Herpes Simplex Virus (Hsv) Infection in Coronary Artery Disease Patients (CAD) in Population from Iran
47  Zakieh Rostamzadeh Evaluation of Health Care Students Immunization against Hepatitis B Virus in Population of Iran
48 محمودپورجم علویجه نقش میکروRNAها در بیماری های قلبی و عروقی
49 Mohammad Hosein Gheini Assessment of Hematological Findings in Acute Coronary Syndrome
 
50 بنفشه قربانی سطح آدیپونکتین و بیماری­های قلبی-عروقی
51 Reza Ghotaslou The Association between Bacterial infection and coronary Artery Disease
 
52 Boshra haghi Effects of Zinc on Cardiovascular Diseases and Type 2 Diabetes
53 Sanaz Salar Amoli The Role of Beta-Carotene, Selenoproteins and Selenium Homeostasis in Cardiovascular System Protection
54 Hanieh Shojaeian Magnesium and Cardiovascular Disease Risk
55 Zahra Nasrollahi Targeted Nanoscale β-1,3-glucan as a Novel Strategy to Reduce Cardiotoxicity of Doxorubicin in Her2 + Breast Cancer Therapy
56 سید مهدی جعفری ارتباط بالانس اکسیدان آنتی اکسیدان و فشار خون در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک
57 منصوره غفاری شناسایی مولکولی، توزیع گونه و حساسیت ضد قارچی گونه های کاندیدا جدا شده از بیماران مبتلا به کاندیدیازیس
58 عرفان مقسمی بررسی اثر گیاهان دارویی بر  کنترل عوارض قلبی _ عروقی ناشی از بیماری دیابت ملیتوس
59 فاطمه زهرا ملوندی ارتباط سطح سرمی ویتامین  Dبا خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی
 
 

دفعات مشاهده: 486 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله : 31 تیر 1397
  • زمان ثبت نام : تا 11 مهر 1397
  • تاریخ برگزاری : 12 و 13 مهر 1397

پوستر کنگره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 227 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 7 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 70977 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 108 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اولین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Hyrcania Medical Laboratory Congress