اولین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا- اخبار
راهنمای ارائه پوستر و سخنرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱ | 
با سلام
به استحضار میرساند راهنمای نحوه نگارش و ارائه سخنرانی و پوستر در منو "ارسال مقاله" و زیر منو "راهنمای ارائه پوستر و سخنرانی" در سایت کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا قرار داده شد

 
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا:
http://hmlc.goums.ac.ir/find.php?item=1.86.35.fa
برگشت به اصل مطلب