کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا- اخبار
گواهی بازآموزی حضور در اولین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا صادر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۷ | 
با سلام
احتراما به استحضار میرساند کلیه گواهی های بازآموزی حضور در اولین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا صادر شد . خواهشمداست جهت دریافت گواهی خود به سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گلستان به آدرس اینترنتی http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=24  مراجعه نمایید. قابل ذکر است در صورت بروز هر گونه مشکل یا سئوال با شماره 32451662-017 (آقای علی آرش) تماس حاصل نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا:
http://hmlc.goums.ac.ir/find.php?item=1.86.48.fa
برگشت به اصل مطلب