اولین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا- زمانبندی پوسترها
زمانبندی پوسترها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۸ | 
زمانبندی پوسترها
 
جهت مشاهده زمانبدی پوسترهای روز پنج شنبه (97/07/12) بر روی لینک ذیل کلیک نمایید
زمانبندی روز اول
------------------

جهت مشاهده زمانبدی پوسترهای روز جمعه (97/07/13) بر روی لینک ذیل کلیک نمایید
زمانبندی روز دوم


اصلاحیه (97/07/10)
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا:
http://hmlc.goums.ac.ir/find.php?item=1.93.40.fa
برگشت به اصل مطلب